Abdi İbrahim 6. Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayımladı

Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI-Global Reporting Initiative) standartlarına uygun düzenlenen raporda, bağımsız üçüncü taraf bir kuruluş tarafından sınırlı güvence ile doğrulanan 2021 ve 2022 tarihlerine ait Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 sera gazı emisyonu verileri net şekilde ortaya koyuyor.
EKOSİSTEMİN, İNSANIN VE İŞİN GELECEĞİNİ İYİLEŞTİRMEK
Abdi İbrahim, sürdürülebilirlik yolculuğunda üç temel noktaya odaklanıyor.
Ekosistemin Geleceğini İyileştirmek başlığı altında Green Harmonization projesinin 1. fazını başarıyla bitiren şirket, dünya ilaç sektöründe ilk kez yapay zekâ tabanlı sezgisel bir optimizasyon algoritması ile ambalajdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını ürün başına yüzde 28 oranında azaltmaya başardı.
Bunun yanında Abdi İbrahim, 2020’den beri Genel Müdürlük ve Esenyurt Üretim Kompleksi’nde kullandığı elektriğin; yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini uluslararası standartlarda belgeleyen ilk Türk ilaç şirketi olmayı başardı.
2020’den beri CDP raporlaması yapan ve 2023’te iklim Değişikliği Programı’nda A listesine girmeye hak kazanan Abdi İbrahim, 2022’de Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından taahhütleri onaylanan ilk ve tek Türk ilaç şirketi unvanına sahip oldu.
İnsanın Geleceğini İyileştirmek kapsamında hem çalışanlara hem de topluma odaklanan Abdi İbrahim, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı gözeterek çalışanlara adil bir çalışma ortamı sunacak uygulamalar ile teknoloji ve yapay zekânın beslediği global dönüşüm sürecine uyum sağlamak amacıyla çalışanlarına yeni yetkinlikler kazandırıyor.
İşin Geleceğini İyileştirmek çatısı altında, Abdi İbrahim’in biyoteknolojide Türkiye’deki liderliğinin uluslararası seviyeye de taşınması hedefleniyor.
Bu dönemde yurt dışında büyüme, Ar-Ge ve tesis yatırımlarına da odaklanan Abdi İbrahim, yurt dışı pazarlarda elde ettiği net satışı, 2020’ye göre yüzde 10 oranında artırdı. Yine aynı dönemde 192 milyon TL Ar-Ge harcaması ve 53 milyon dolar tutarında yatırım sağladı.
Ayrıca, Türkiye’deki satın alma operasyonlarında yerel tedarikçilerin payını da artırmayı sürdüren şirket, yerel tedarikçilerin tüm tedarikçilere oranını 2022’de yüzde 72’ye yükseltti.
“Sürdürülebilirlik stratejimizi 2030, 2040 ve 2050 için belirlediğimiz ana hedeflerle destekliyoruz”
Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Dr. M. Oğuzcan Bülbül, “Sürdürülebilirlik bizim için, bilimin ve teknolojinin gücünü kullanarak dünyamızın karşı karşıya olduğu iklim değişikliği kaynaklı krizlerin ortaya çıkışını engellemek, risklerimizi minimize etmek ve halihazırda iş süreçlerimize etki edenleri de en ideal şekilde yönetmek anlamına geliyor. Bu doğrultudaki misyonumuz, daha az kaynak kullanarak paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmak; bu sayede daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha iyi bir geleceğin kapılarını aralamak. Yaşadığımız değişim ve yeşil dönüşüme ayak uydurabilmek için geleceği belirleyen trendlere, değişen paydaş beklentilerine, yaşam alışkanlıklarına ve iklim krizi ile mücadeleye ilişkin olarak yerel ve uluslararası seviyede geliştirilen çözümlerin parçası olmayı; tüm bunları yaparken de dokunduğumuz hayatları iyileştirerek sürdürülebilir fayda yaratmayı amaçlıyoruz. Uzun vadeli değer yaratma odağında kurguladığımız sürdürülebilirlik stratejimizi de 2030, 2040 ve 2050 için belirlediğimiz ana hedeflerle destekliyoruz. “ ifadelerine yer verdi.
“Yapay zekâ tasarımlarıyla sürdürülebilir dünya hedefi arasında bağ var’’
Şirket, küratörlüğünü sanatçı Bager Akbay’ın üstlendiği bu dinamik iş birliği vasıtasıyla, faaliyetlerini görsel olarak ilgi çekici ve erişilebilir bir şekilde sunarak paydaşların içerikle daha derin bir etkileşimde bulunmalarını hedefliyor.

Rapordaki dijital sanat eserlerini, içerikte yer verilen hikâyeyi ele alarak yapay zekâ ile tasarlayan sanatçı ve tasarımcı Bager Akbay “Abdi İbrahim’in 6. Sürdürülebilirlik Raporu’na ekip olarak bu motivasyonla eser ürettik. Raporun hem konusu hem de üretim şeklinin dijital olması, bizi içindeki görselleri de fiziksel materyal içermeyen şekilde üretmeye sevk etti. Yapay zekâ tasarımlarını kullanmakla sürdürülebilir dünya hedefi arasında bir bağ olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, teknoloji doğru tasarlandığında ve kullanıldığında bir tür kaynak sıkıştırma algoritması gibi çalışır.. Bu projede verimliliği artırarak ve kaynak kullanımını en aza çekerek, sürdürülebilirlik ilkelerinden elimizden geldiğince faydalandığımızı düşünüyoruz.” Dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x